Kvíz

Jsi jedináček, nejmladší dítě nebo věkově vzdálena více než 6 let od svého nejbližšího sourozence?

Cítíš se provinile, když se ti věci nedaří – máš tendenci se obviňovat?

Míváš často pocit selhání?

Máš svá vlastní pravidla, podle kterých organizuješ svůj každodenní život (např. list s úkoly, vykonávání určitých úkonů v pravidelnou dobu)?

Máš často pocit, že je život marný?

Vyznával někdo z tvých rodičů (třeba i „nenápadně“) nějakou náboženskou víru (může být i silné přiklonění k nějaké politické straně)?

Byla jsi oddělena od svých rodičů na delší dobu (min. 4 týdny) do svého věku 6 let – např. pobyt v nemocnici, v péči jiných lidí (babička, dědeček, o prázdninách apod.)?

Měl některý z tvých rodičů ambice, které zůstaly díky okolnostem (např. politickým nebo kvůli nutnosti se vdát, oženit, těhotenství, chudoba, apod.) nenaplněny?

Máš často pocit, že chceš být druhým lidem blíž, než si troufáš?

Máš ve zvyku odkládat věci?

Zajímalo často někoho z tvých rodičů, co si o nich myslí ostatní (např. sousedé)?

Bydlela jsi na internátu? (Ne na VŠ, ale např. na střední škole, na učilišti apod.)

Když se ti něco podaří, cítíš se nedoceněná?

Když se ti něco nedaří, cítíš se v rozpacích?

Byla ti během dětství nebo dospívání svěřována odpovědnost (péče o malé sourozence, nemocné rodiče apod.)?

Cítíš se často nervózní z toho, jak ubíhá čas, a současně ve skrytu duše víš, že kdybys měla čas ve svých rukou, byla bys ještě nervóznější?

Máš často pocit, že ostatní ti nedovolí být sama sebou? Že se nemůžeš projevit tak, jak bys chtěla?

Když se ti věci nedaří, máš pocit, že už nemá cenu se dál snažit?

Když se objeví nenadálá nebo složitá situace, býváš většinou ta jediná, která zůstane v klidu a dělá to, co je potřebné, zatímco ostatní propadají panice?

Když se ti věci nedaří, máš tendenci propadat panice a pocitu, že nemůžeš jasně myslet?

Potřeboval některý z tvých rodičů během tvého dětství určitou pomoc nebo péči (např. pro chronické onemocnění)?

Jsi perfekcionistka?

Cítíš se často bezcenná?

Srovnáváš se často s jinými lidmi?

Jsi většinou velmi příjemná, ale máš náhlé krátké výbuchy nepředvídatelné nálady, které druhé překvapí, ve smyslu, že by to do tebe neřekli?

Děkujeme za odpovědi! Vyhodnocení kvízu ti zašleme e-mailem.